MEĐUNARODNA UNIJA NOTARA
Članovi Komisije za evropska pitanja (CAE) pri UINL 2011-2013
CAE-Questionnaire Judges Notaries-FR-EN
Članovi Generalnog savjeta UINL
DEF CAE - Formation continue _2011_ FR-EN
O Međunarodnoj uniji notara
Odgovori na Upitnik CAE
Statut UINL-a
logo
link link
link link
link link
link link
link link
link link
link link
Zemlje članice Međunarodne unije notara
link link

Članovi Komisije za ljudska prava UINL 2011-2013
link link
Pismo predsjednika UINL
link link
Pismo bivšeg predsjednika UINL
link link
link link
Članovi Komisije za ljudska prava UINL 2014-2016
Plan rada Komisje za ljudska prava za 2014.godinu
link link


Sav materijal na ovoj stranici vlasništvo je Notarske komore Republike Srpske i bez odobrenja se ne može koristiti.
© 2013 Notarska komora Republike Srpske.
Sva prava zadržana.