ČLANCI
Legalizacija isprava u međnarodnom pravnom saobraćaju   POGLEDAJ
Pitanja za osnivački akt akcionarskog društva  POGLEDAJ
Pravo vlasništva i pravo građenja stranaca u Republici Hrvatskoj  POGLEDAJ
Ostavinski postupak u RH  POGLEDAJ
Članak o ostavinama u RH POGLEDAJ
Članak sa statistikom u RH  POGLEDAJ
Uloga notara prema Zakonu o privrednim društvima /autor: Prof. Dr Marko Rajčević/  POGLEDAJ
Nasljedni redovi  POGLEDAJ
logo
Notarske usluge koje koriste banke u osiguranju i naplati svojih potraživanja POGLEDAJ
IZVRŠNI POSTUPAK
"Šta treba da sadrži otpravak originala u svrhu izvršenja"
Dr Ranka Račić

POGLEDAJ
Uloga notara u postupku registracije poslovnih subjekata POGLEDAJ
NASLJEDNO PRAVO:
STVARNO PRAVO:
PRIVREDNO PRAVO:
Nova pravna rješenja o registraciji poslovnih subjekata-uloga notara POGLEDAJ
MEĐUNARODNO PRAVO:Sav materijal na ovoj stranici vlasništvo je Notarske komore Republike Srpske i bez odobrenja se ne može koristiti.
© 2013 Notarska komora Republike Srpske.
Sva prava zadržana.